Jesteś tutaj: Start / REGULAMINY

REGULAMINY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA WANTUŁY W USTRONIU

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA WANTUŁY W USTRONIU


I. Przepisy ogólne

§ 1

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu, zwana dalej „Biblioteką”, została utworzona na mocy uchwały nr 43 Gminnej Rady Narodowej w Ustroniu z dnia 8 września 1948 r. oraz mianowana imieniem Jana Wantuły uchwałą nr 7 Miejskiej Rady Narodowej z 25 marca1959 r.

1 grudnia 2015
Czytaj więcej o: STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA WANTUŁY W USTRONIU

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. J.WANTUŁY W USTRONIU
§ 1
Ogólne zasady korzystania z biblioteki
1. Z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu może korzystać każdy zainteresowany.
2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:

8 grudnia 2015
Czytaj więcej o: REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DZIECI

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DZIECI

§ 1

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA
1. Z Czytelni i Wypożyczalni mogą korzystać wszystkie osoby do lat 16 oraz, a w szczególnych przypadkach osoby dorosłe.
2. Korzystanie z Wypożyczalni i Czytelni jest bezpłatne.
3. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
4. Czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian danych, wyszczególnionych w zobowiązaniu.
5. Biblioteka nie odpowiada za pozostawione w szatni rzeczy.
6. W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Biblioteki.

8 grudnia 2015
Czytaj więcej o: REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DZIECI